Az intézmény nyitvatartási rendje

Az intézmény nyitvatartása tanítási napokon 6:45-től 17:00 óráig tart. A napközi és tanulószoba rendjét minden tanévben az órarendhez igazítva állapítjuk meg. A napközis és a tanulószobai tanulási idő 14:30-tól 15:30-ig tart.

A tanítás előtti gyülekezés helye a földszinti folyosó, 7:15-től lehet az alsó tagozatos tanulóknak az ügyeletes pedagógus engedélyével a tantermekben tartózkodni. A felső tagozatosok az udvaron gyülekeznek, 7:40-kor indulhatnak a tantermekbe. Rossz idő esetén a gyülekező a felső folyosón van.

Az alsóbb évfolyamok tanulói a kijelölt ügyeleti tanteremben 6:45–7:15-ig gyülekezhetnek. 7:15-kor a reggeliztető ügyeletes pedagógussal az ebédlőbe mennek a reggeliző tanulók. Az ebédlőt 7:40-ig el kell hagyni.