A Bánhidai Jókai Mór Általános Iskola főhomlokzata

Iskolánk rövid története

Bánhidán ma már csak egy iskola működik, a miénk, amely Római Katolikus Népiskola néven 1932-ben épült fel lakossági közmunkával, a katolikus egyház támogatásával. Az alsó szinten 6 tanteremben folyt a tanítás.

1960-ban felvette a Jókai Mór nevet. Az önálló iskolában 433 diák és 22 pedagógus kezdte meg a tanévet. 1963-ban az épületet átalakították. A felső szinten is tantermeket alakítottak ki.

1992-ben a régi épület mellé új tornacsarnokot emeltek. Az azóta eltelt években folyamatosan megújult épületünk. A külső tatarozás, majd a tetőszerkezet cseréje után a földszinti folyosó teljes felújítása következett. Megtörtént a vizesblokkok korszerűsítése is. A legutóbbi években az informatika és nyelvi terem után sikerült művészeti és természettudományos szaktantermet kialakítani, valamint egy minden igényt kielégítő fejlesztő szobát is. A tantermek, irodák új ajtókat, és ablakokat kaptak.

Gazdag múltunk arra kötelez bennünket, hogy tanulóink nevelése, oktatása terén különös gondot fordítsunk a hagyományok ápolására, tovább őrizzük az intézmény több generációt felnevelő családias jellegét, erősítsük a kis közösség értékteremtő erejét.

Tanulóink családi háttere, a szülők anyagi lehetőségei, szociális és kulturális igényei rendkívül változatosak. Nevelő és oktató munkánknak nehéz feladatot kell felvállalnia, meg kell oldani a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatását, ugyanakkor a tehetséges tanulók fejlesztését is.

Céljaink azonosak a szülőkével: olyan gyerekeket adni át a középiskoláknak, akik biztos alappal rendelkezve, boldogulni tudnak majd további tanulmányaikban, s később az életben is. Az alapkészségek olvasás, írás, számolásbiztos tudása az alsó tagozati munka legfontosabb feladata. Kiemelten fontosnak tartjuk az informatikaoktatást. Bontott csoportban, a felső és az alsó tagozatban tehetséggondozó szakkörben foglalkozunk diákjainkkal.

Idegen, kötelező nyelv az angol vagy a német, melyet választhatóan, szintén bontott kis csoportban tanulnak diákjaink. Hagyományaink ápolására a kisebbségi nyelvoktató program keretében a szlovák nyelv tanulása is biztosított. A nyelvoktatást már első osztályban megkezdjük választható tanóráinkon. Új programunk a kommunikáció, médiaismeret, gyakorlati lehetőségeket ad korunk kihívásának megfelelésére.

Szakköri munkánk célja a tehetséggondozás: énekkar, rajz, informatika szakkör áll az érdeklődők rendelkezésére.

A sportot kedvelők a foci, görkorcsolya, természetjáró szakkörökön vehetnek részt.

Erőssége iskolánknak az alacsony iskolai létszám miatti családias hangulat, amely előnyt jelent azoknak a gyerekeknek, akik fokozott odafigyelést, törődést igényelnek. Fekvésünk vonzereje abban rejlik, hogy a környező utcák tisztább levegőjűek, nem forgalmas főútvonalak (megközelíthető 5 perc gyaloglással a Károlyi Mihály saroktól).

70 éves nagy múltú iskolánk a szülők és az itt élők összefogó ereje folytán az önkormányzat segítségével napjainkban megszépült külsővel és folyamatosan megújulva várja az iskola iránt érdeklődőket.

Imréné Zalaba Márta

Az iskola építése 1932-ben
Az iskola építése 1932-ben
Az iskola nem sokkal a felépülése után
Az iskola az 1930–40-es években
forrrás: darabanth.com